ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต

      เมื่อวานนี้ 5 มิถุนายน 2561 ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพนอกสถานที่ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต