การปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 12 โรงพยาบาลสิชล

      วันนี้ 31 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลสิชล ต้อนรับและปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 12 ในช่วงเช้าเป็นการแนะนำโรงพยาบาลสิชล โดยนายแพทย์เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ ต่อด้วยแนวทางการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โดยนายแพทย์เอกรัฐ และนายแพทย์พิรุณ ช่วงบ่ายหัวข้อข้าราชการใหม่ต้องรู้ โดยกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ต่อด้วยการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมสำนักแพทย์