วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นำข้าราชการใหม่ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) จำนวน 23 คน ศึกษาดูงานบทบาทการทำงานปฐมภูมิโรงพยาบาลสิชล

      เช้าวันนี้ 25 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นำข้าราชการใหม่ (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร) จำนวน 23 คน ศึกษาดูงานบทบาทการทำงานปฐมภูมิโรงพยาบาลสิชล โดยมี นายแพทย์เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการ นำคณะดูงานเดินศึกษาดูงานตามจุดบริการต่างๆของโรงพยาบาล และรับฟังการบรรยาย ณ หอประชุม 5