การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปโครงการพิเศษครั้งที่ 3 ปี 2561 วันที่ 2 ตรวจร่างกาย 14 รายการ

      เช้านี้ 25 พฤษภาคม 2561 มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเช่นเดิม กับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ผลการตรวจจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลตลอดชีพ ทางโรงพยาบาลสิชลตั้งใจทุ่มเทระดมกำลังเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพจากทุกหน่วยงานมาช่วยกันอย่างเต็มที่ มีอาหารเป็นข้าวต้มมัดและโจ๊กให้รับประทานด้วยหลังจากเจาะเลือดแล้ว ณ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล