ผู้เข้าอบรมผู้บริหารระดับต้น จำนวน 49 คน ศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรต้นแบบ”

      เช้าวันนี้ 21 พฤษภาคม 2561 คณะผู้เข้าอบรมผู้บริหารระดับต้น จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จำนวน 49 คน ศึกษาดูงาน เรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรต้นแบบ” โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 น. เมื่อคณะเดินทางมาถึงโรงพยาบาลสิชล ทางทีมบริหารได้นำคณะเดินศึกษาดูงานตามจุดบริการต่างๆของโรงพยาบาล และรับฟังการบรรยาย จาก นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล ณ หอประชุม 5