ประชาสัมพันธ์ การตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 นี้ ที่ตลาดซ้อนสิชล

      โรงพยาบาลสิชล บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคมนี้ มีโปรแกรมการตรวจ 14 รายการ เป็นการหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เพื่อวางแผนป้องกัน รักษาโรคให้ทันเวลา จากราคาปกติ 1,400 บาท จ่ายร่วมเพียง 599 บาทเท่านั้น ท่านที่สนใจ กรุณางดน้ำ งดอาหารหลังเที่ยงคืน ก่อนวันตรวจสุขภาพ แล้วมาพบกันที่หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล เวลา 07.30 – 12.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 075-535630 ถึง 4 ต่อ 0 หรือ 302 เว็บไซต์ sichon-hospital.com และเพจ Facebook โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช