โรงพยาบาลสิชลต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

      วันนี้ 18 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลหนองหาน จากจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และช่องทางการเพิ่มรายได้จากการจัดบริการ” ต้อนรับด้วยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชล โดยในช่วงเช้า นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล ได้นำทีมคณะดูงานศึกษาระบบการทำงาน การเพิ่มรายได้ ตามหน่วยงานต่างๆ