ต้อนรับคณะนิเทศการใช้เครื่องช่วยฟัง จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 11

      วันนี้ 19 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลสิชลร่วมต้อนรับคณะนิเทศการใช้เครื่องช่วยฟัง จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 11 นำโดย นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล แพทย์หญิงฐปนี แสนพล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิก และเจ้าหน้าที่พยาบาล ณ ห้องประชุม 9 พร้อมประเมินห้องตรวจการได้ยิน ณ คลินิกหู คอ จมูก และเดินชมหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล