ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 นี้

      ด้วยโรงพยาบาลสิชลมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพของประชาชนทั่วไปและผู้สนใจ ประจำปี 2561 จากราคาปกติ 1,200 บาท ลด ลด ลดเหลือเพียง 599 บาทเท่านั้น มีโปรแกรมรายการตรวจ ดังนี้ การซักประวัติก่อนตรวจร่างกาย ตรวจปัสสาวะ ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจการทำงานของไต ตรวจหากรดยูริค ตรวจการทำงานของตับ เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจสุขภาพช่องปาก วัดสายตา ตรวจความดันลูกตา ตรวจจอประสาทตา และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ก่อนวันตรวจสุขภาพ กรุณางดน้ำ งดอาหารหลังเที่ยงคืน สถานที่ตรวจ ณ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนตรวจสุขภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-535630 ถึง 4 ต่อ 0 หรือ 302 เว็บไซต์ sichon-hospital.com และเพจ Facebook ของทางโรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช แม้ว่าในปัจจุบันหลายๆท่านจะหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ด้วยการกินอาหารคลีน เน้นผัก ผลไม้ และโปรตีน รวมถึงหันมาออกกำลังกาย แต่เบื้องต้นเราควรจะตรวจสุขภาพกันก่อน ตรวจเช็คอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง