งานบุญไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ

      โรงพยาบาลสิชล ร่วมกับอำเภอสิชล วัดวาอารามต่างๆ ที่ร่วมประเพณีงานบุญชักพระ ประจำปีของอำเภอ อีกสองวัน งานบุญไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ