ทีมตรวจสุขภาพออกให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานโรงงานปลาป่นสิชล ตำบลทุ่งใส

      ทีมตรวจสุขภาพออกให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานโรงงานปลาป่นสิชล ตำบลทุ่งใส