22 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสุขภาพโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองและวัดสุชน

      ตรวจสุขภาพโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองและวัดสุชน