พิธีลงเสาเอกอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง

      พิธีลงเสาเอกอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง