17 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

      ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ที่โรงพยาบาลสิชล ยังเปิดบริการทุกวัน ให้บริการจบ ที่จุดเดียว