16 ธันวาคม 2563 คุณสุทธิ์ชัย และคุณสุติษา ฮ่องเซ่ง บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสิชล จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อ Syringe Driver จำนวน 5 เครื่อง สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

      โรงพยาบาลสิชลขอขอบคุณ คุณสุทธิ์ชัย และคุณสุติษา ฮ่องเซ่ง บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสิชล จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อ Syringe Driver จำนวน 5 เครื่อง สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยมีนายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล นายแพทย์พิรุณ ปิตะหงส์นันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และแพทย์หญิงปิยนิตย์ ชูแก้ว แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสิชลเป็นผู้รับมอบในโอกาสนี้ 16 ธันวาคม 2563