7 ธันวาคม 2563 รพ.สต.นาแล ต.เสาเภา ที่ถูกน้ำท่วม พร้อมให้บริการประชาชนตามปกติแล้ว

      รพ.สต.นาแล ต.เสาเภา ที่ถูกน้ำท่วม พร้อมให้บริการประชาชนตามปกติแล้ว