7 ธันวาคม 2563 เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด19 ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

      การประชุมเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด19 ให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น