20 มีนาคม 2563 ตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำโฉและโรงเรียนวัดคีรีวง

      ตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำโฉและโรงเรียนวัดคีรีวง ต.ท้องเนียน อ.ขนอม