18 มีนาคม 2563 วันนี้ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพ รร.ทีปราษฎร์พิทยา

      ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพ รร.ทีปราษฎร์พิทยา