บริการตรวจสุขภาพถึงที่ทำงานที่แพมิตร อำเภอขนอม

      เช้าวันนี้ทีมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล ออกบริการตรวจสุขภาพถึงที่ทำงานที่แพมิตร อำเภอขนอม 3 กุมภาพันธ์ 2563