การตรวจเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลตรัง ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลตรัง ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมบัณฑิตแพทย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก เพื่อเป็นการติดตามบัณฑิตแพทย์และประเมินหลักสูตร ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานแพทย์ โรงพยาบาลสิชล 30 มกราคม 2563