จุดคัดกรองนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ที่มาร่วมทำบุญวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ลดการแพร่เชื้อโรค

      ทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. อสม.ในพื้นที่ตำบลฉลอง ประสานงานกับท่านเจ้าอาวาส ร่วมกับกรรมการวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ตั้งจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ที่มาร่วมทำบุญกันอย่างเนื่องแน่นตลอดทั้งวัน ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ลดการแพร่เชื้อโรค เพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาร่วมทำบุญ