ตรวจสุขภาพพนักงานและประชาชนรอบเหมือง

      ตรวจสุขภาพพนักงานและประชาชนรอบเหมือง จำนวน 83 คน ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี บริษัท ทีพี ไมน์นิ่ง จำกัด