ลงพื้นที่วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.ในพื้นที่ อสม.ในพื้นที่ จนท.ฝ่ายควบคุมโรคโรงพยาบาลสิชล เพื่อประสานงานกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

      #เช้านี้ที่วัดเจดีย์ ลงพื้นที่วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.ในพื้นที่ อสม.ในพื้นที่ จนท.ฝ่ายควบคุมโรคโรงพยาบาลสิชล เพื่อประสานงานกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019และให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน เนื่องจากมีประชาชนมาร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก และจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงประเทศจีน เหมารถทัวร์มาเป็นระยะๆ กำหนดจุดคัดกรองตั้งแต่ลงจากรถ ล้างมือ แจกหน้ากาก เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาร่วมทำบุญกัน