ดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

      ทีมตรวจสุขภาพ ออกตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด 19 ธันวาคม 2562