นักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 จากประเทศฝรั่งเศส

      เวลา 11.30 น. ให้การต้อนรับน้องนักศึกษาแพทย์จากประเทศฝรั่งเศส มาเพิ่มอีกสองคน ฝึกประสบการณ์ 4 สัปดาห์ 2 คนนี้สนใจด้านอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตอนนี้มีนักศึกษาแพทย์ต่างชาติรวม 5 คน จึงจัดการเรียนการสอนร่วมกับแพทย์เพิ่มพูนทักษะไปด้วยกัน เขาบอกว่าเลือกโรงพยาบาลสิชล โดยการค้นหาทางอินเตอร์เน็ท ประกอบกับรุ่นพี่แนะนำมา ทางโรงพยาบาลมีที่พักให้คิดค่าใช้จ่ายในราคาประหยัด กินอาหารไทย ร่วมกับแพทย์คนอื่นๆ เข้าประชุมวิชาการร่วมกัน แลกเปลี่ยนกันด้วยภาษาอังกฤษ คุยกันรู้เรื่อง นำเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจในแต่ละวัน มอบของที่ระลึกเพื่อความเป็นมงคลในชีวิต