#บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

       พี่น้องทหารจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาฝึกสมรรถนะด้านการทหารที่ค่ายฝึกการรบพิเศษอำเภอสิชล จำนวนกว่า 300 นาย ก่อนกลับฐานในวันพรุ่งนี้ ได้แสดงพลังร่วมกันบริจาคโลหิตกับหน่วยกาชาดสาขาทุ่งสง โดยการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลสิชล ค่ายรบพิเศษสิชล และหน่วยกาชาดทุ่งสง #ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงานที่เป็นกำลังหลักในการประสานอำนวยความสะดวกครั้งนี้ ทำให้ได้โลหิตไม่น้อยกว่า 200 ยูนิต แถมกำลังพลได้ตรวจเลือด และตรวจสุขภาพไปพร้อมกัน 9 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอารีรักษ์ รพ.สิชล