โรงพยาบาลสิชลต้อนรับแพทย์ใหม่ แพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 13

      โรงพยาบาลสิชลต้อนรับแพทย์ใหม่ แพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 13 ณ ห้องประชุม 9