บริการตรวจสุขภาพ โรงเรียนบ้านไสพลู

      เช้าวันนี้ 13 มิถุนายน 2561 ทีมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลสิชลออกตรวจสุขภาพบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านไสพลู