24 กรกฎาคม 2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

      พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมโรงพยาบาลสิชล