13 มีนาคม 2563 ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

      ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ