สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลสิชล อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ #ฟรี

    

ข่าวดี!!!

สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลสิชล อายุ 50 ปีขึ้นไป

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ #ฟรี

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2563

ติดต่อได้ที่ งานประชาสัมพันธ์

ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.00 น.

ยกเว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.075-535639 งานประกันสุขภาพ