เชิญชวนร่วมกิจกรรม Pre-Running ครั้งที่ 3 วิ่งเตรียมความพร้อม ระยะทาง 11 กิโลเมตร

    

ในวันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2563

พร้อมกัน เวลา 05.00 น.

Warm Up ร่างกาย เวลา 05.30 น.

ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.

โดยปล่อยตัวจากโรงพยาบาลสิชล กลับตัวบริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร ปากน้ำสิชล และเข้าเส้นชัย ณ จุดปล่อยตัว

รวมระยะทาง 11 กิโลเมตร