เชิญชวนตรวจสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

    

 

เชิญชวนตรวจสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิเศษ!!! เพียง 699.- จากราคา 2,400 บาท

ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563

เวลา 07.30 - 12.00 น.

ณ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล