รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4935.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 142)