รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

    

รพ. สิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4907.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 173)