ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7,000 ชุด

    

                      ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อชุดอุปกรณ์ไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7,000 ชุด ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชและเอกสารประกวดราคา เลขที่ สธ 15/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร n3905.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 18)