ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคัดกรอง โรคมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเมมโมแกรม วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563

    

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคัดกรอง โรคมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเมมโมแกรม วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมอารีรักษ์ อาคารผู้ป่วยพิเศษ 7 ชั้น