เชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563

    

เชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต

ในวันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00-13.00 น.
ณ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล