เชิญชวนตรวจสุขภาพโครงการพิเศษ 699 บาท ส่งท้ายปีงบประมาณ 2563

    

ตรวจสุขภาพโครงการพิเศษ 699 บาท ส่งท้ายปีงบประมาณ 2563

23 - 24 กรกฎาคม 2563

27 - 28 สิงหาคม 2563

24 - 25 กันยายน 2563

เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล

กรุณางดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืน ก่อนวันตรวจสุขภาพ