โรงพยาบาลสิชลขอกำหนดเวลาเยี่ยมผู้ป่วย เวลา 13.00-18.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    

โรงพยาบาลสิชลขอกำหนดเวลาเยี่ยมผู้ป่วย
เวลา 13.00-18.00 น.
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากมีอาการหวัด ไข้ ไอ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ให้งดเยี่ยมผู้ป่วย
ตามมาตรการการป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ขออภัยในความไม่สะดวก โรงพยาบาลสิชล