ร่างประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมตู้เก็บเสียง เเละเดินสายไฟฟ้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ร่างประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมตู้เก็บเสียง เเละเดินสายไฟฟ้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๓

วันที่สิ้นสุดการร่างประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดเอกสาร n3840.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 161)