ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

    

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร n1779.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 88)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1779_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 40)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1779_2.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 45)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1779_3.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 40)