ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม พร้อมขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพ พร้อมรอรับใบรับรองแพทย์ได้ภายในวันเดียว

    

โรงพยาบาลสิชลได้จัดทีมงานบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม พร้อมขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพ
พร้อมรอรับใบรับรองแพทย์ได้ภายในวันเดียว
เพื่อตรียมความพร้อม จำนวนแรงงานที่จะมาตรวจสุขภาพ มีการประสานงานล่วงหน้า จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รับทั้งในเขตอำเภอสิชลและนอกเขตอำเภอ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075-535630-4 ต่อ 307,120 หรือเบอร์091-7182772