ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 27 กุมภาพันธ์ 2563

    

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
27 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00 - 13.00 น.
ที่ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล