ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอำเภอสิชล #ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

    

หากท่านมีอาการไข้ ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และเหนื่อยหอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง หลังเดินทางมาจาก เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ภายใน 14 วัน โปรดแจ้งแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ If you have one or more of following symptoms: fever, cough, sore throat, runny nose and shortness of breath after travelling from Wuhan, China within 14 days. Please notify physician, nurse or health staff immediately