รับสมัครบุคคลเข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาใหญ่ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4734.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 191)