ประกาศประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิเซล จำนวน 1 ชุด

    

                      ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประกาศเพื่อดำเนินการต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร n3723.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 40)