ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เต้านมเป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด

    

                   ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เต้านมเป็นระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอนำส่งประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เต้านมเป็นระบบดิจิตอล มาเผยแพร่ก่อนใช้ร่างประกาศคุณลักษณะ ตามประกาศดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร n3722.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 25)