สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำปีงบประมาณ 2562

    

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำปีงบประมาณ 2562
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-GAaJaLxQnahzc6Y4MTT22hUmiNk6Y5aNo6f_djgOY0/edit#gid=815318505